سی و یک نما - آزاده پورمختار یکی از ثروت های هنری مان است که باید قدرش را بدانیم و چه غمگین بود امروز برای دنیا فنی زاده. او بهتر از ما دنیای عروسک ها را می شناسد و به طبع دنیای "دنیا" را هم. مدرس دانشگاه، بازیگر، عروسک گردان و گوینده عروسکی است و هم اکنون در رشته تئاتر عروسکی دانشگاه هنر مشغول به تدریس…